Co położyć pod korę w ogrodzie?

Pod korę w ogrodzie warto położyć korę sosnową lub klonową. Korę pełni kilka ważnych funkcji. Po pierwsze, chroni glebę przed nadmiernym parowaniem wody i chroni ją przed nadmiernym rozkładem. Po drugie, suplementuje glebę, dostarczając składników odżywczych, takich jak azot, potas i fosfor. Na koniec, korę stosuje się również jako środek przeciw chwastom, gdyż utrudnia im wzrost, a także zapobiega rozwojowi grzybów. Przykładem może być ułożenie warstwy kory pod koronami drzew owocowych, aby zapewnić im odpowiednie warunki wzrostu i ochronić ich korzenie przed wypieraniem przez chwasty. Korę można również umieścić wokół krzewów ozdobnych, aby zatrzymać wilgoć w glebie i zapobiec nadmiernemu wzrostowi chwastów. Pamiętaj jednak, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża przed ułożeniem korowej warstwy. Należy usunąć chwasty i zagłębić się w glebę, aby zapewnić korzeniom roślin dostęp do składników odżywczych. Po ułożeniu korowej warstwy, należy ją podlać, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie. Wniosek jest taki, że ułożenie korowej warstwy pod korę w ogrodzie jest dobrym sposobem na ochronę gleby, dostarczenie składników odżywczych i zapobieżenie rozwojowi chwastów.
Sitemap