Co zamiast agrowłókniny pod kamienie?

Zamiast agrowłókniny pod kamienie można użyć kilku innych materiałów. Na przykład, można użyć gładkiej folii geosyntetycznej, która jest trwała i dostępna w różnych rozmiarach. Inną opcją jest stosowanie wstępnego traktowania podłoża, przede wszystkim przez umieszczenie warstwy drobnego żwiru lub piasku pod kamienie. Ta warstwa pozwala na drenaż wody i zapobiega parzeniu roślin. Innym rozwiązaniem może być użycie betonowych lub plastikowych kratek, które zapewniają stabilność kamieni, jednocześnie umożliwiając odpływ wody i dostęp powietrza do korzeni roślin. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i może być stosowane w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji.
Sitemap